Buhalterinės apskaitos paslaugos nuo A iki Z

  • finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
  • pirkimų ir pardavimų registravimas;
  • banko ir kasos dokumentų registravimas;
  • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
  • trumpalaikio turto apskaita sandėlyje;
  • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
  • darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
  • apskaitos registrų sudarymas