Įmonių pirkimas-pardavimas

Įmonės įsigijimo procedūra atliekama per 1 dieną; Šalys pasirašo akcijų perleidimo sutartį,dokumentų priėmimo-peravimo aktą,  akcininko pasikeitimas įregistruojamas Registrų centre