Akcijų perleidimas

Perleidžiant akcijas viena šalis kartu perleidžia su akcijomis susijusias teises bei pareigas, o kita šalis įgyja teises ir prisiima įsipareigojimus. Akcijų perleidimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariama šalių atsakomybė po akcijų perleidimo. Svarbu žinoti, kad akcijų perleidimo pajamos gali būti apmokestinamos.